Страница 1 из 1

А чече? Ктонть че слышал нащоть происшествия?

Добавлено: Пт, 10.10.14 12:32:35
Щаслиффиц
А чече? Ктонть че слышал нащоть происшествия?

https://www.youtube.com/watch?v=nNOvTN7OIMg

Ну тоисть суть-то понятна: пока радостно-дєбильні муданы зощєщають "родєну" (оні думають шо свою, но на самом дєлє іх жыстоко в очєрєдной раз наєДЫРБЫРЩЫЛбалі ггг), а совхозьміністрь мумыды сабаков раздайоть імєннэ оружіє саплякам-ніфармалам навроді йБЫРДЫРСЫРобаных сірфінгістів чы там другіх дєльтапланірістів дохПЫЩМЫЩБЗДЫЩуя сдєлавшім для сраной усраінькі а імєна — повєсівшым тряпочьку оліцытворяющу многавєкову боротьбу усраньского норода з разумом і собствінымі інтірєсамі Я про флаг єсліче каму ніясно бухыхы — на трубє якойсь качєгаркі ув сталіцы враждєбнага гойсударьства, тєм самым чотко указуя мєсто всєм іным лохам у паращі, бо оружіє можуть мать тока вільні люді, от єтому руфіру сэмэну чы як єго там лічно Бєлый Гаспадін дал вольную. Рабам ув зонє АТО оружіє далі шоб защіщалі Гаспод, а остальні мусять САСАТЬ прічмокуя і раздвігать булкі по пєрваму требованію любого ППСніка хыхых ну дєта так походу вырісовуєця поніманія очірідной новай власті ГЫ-ГЫ-ГЫ, опрєдєльоный круг ліц ув хряковє дайоть чоткій і нєдвусмысліный сігнал дє оні бачылы усє хахляцькі подвігі увмєстє с гєроямі АТО
і єто совіршэнна понятна, товаріщі! бо ув странє дє ідінствіным разрішонным срєдством самообороны являіця газовый балончік з содєржанієм пєрцовой вытяжкі 0,5% (канадскіє напрімєр шо іх дажы Грынпыс нєтрогає і щіта за "зєльоні" мають до 15% напрімєр), любой гопарь можыт свабодна праламіть любому "патріоту" башку і дажы ніадну уточнім сразу патамуша ну попробуйтє устоять врукопашку протів шимпанзе якоє вєсіть ув 4-5 разів лєгше, і у стока жы разів сільнєє, так от єтот факт імєющій мєсто быть на відєо сразу наводіть нас на мысль а учом собсна "патріатізмь" єтой сраны состоіть і нахБУРМУРДУРуя он ващє нужінь особіна послі ачіріднова "бандіті турмам" нє? БУ-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА
;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))

P.S. походу блогірі праільна замєтілі вжэ, шо на мєстє "патрєота" ващє можі быть совіршэнна постороння людына, бо руснє ващє похъ: єслі русню нє рєзать, то она вот подобным образом сєбя відьоть нєзавісімо от с кєм, бо єто в русні базовый інстінкт на уровнє прошывкі. Русню надо тупо рєзать, такіє дєла, тогда она начіна размазывать корічніві сопєлькі тщідущьнымі кулачькамі і тіхо-тіхо жалуваца бутылкє у сібя на кухнє.
Тока Я боюсь шо вжэ нідожыву до єтой прєкрасной поры